หมวดหมู่ : ปัญญาประดิษฐ์จักรกล

เครื่องคีบอ้อยรุ่นเล็ก

เครื่องคีบอ้อยรุ่นเล็ก

เครื่องคีบอ้อยรุ่นใหญ่

เครื่องคีบอ้อยรุ่นใหญ่

ชุดเพลายกสูง

ชุดเพลายกสูง

เครื่องปลูกอ้อยรุ่นใหญ่

เครื่องปลูกอ้อยรุ่นใหญ่

เครื่องปลูกอ้อยรุ่นเล็ก

เครื่องปลูกอ้อยรุ่นเล็ก

เครื่องหว่านปุ๋ย

แบบถังสแตนเลส แบบถังเหล็ก