เครื่องหว่านปุ๋ย

แบบถังสแตนเลส

ชุดถังปุ๋ยสแตนเลสตัวถังไม่เป็นสนิม และระบบจ่ายปุ๋ยถูกออกแบบให้ควบคุมปริมาณปุ๋ยโดยการทำงานระบบแบบเกลียวทำให้อัตราการฝังปุ๋ยสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงได้ผลผลิตเต็มที่

แบบถังเหล็ก

ชุดถังปุ๋ยถังเหล็กตัวถังมีความแข็งแรง ทนทาน และระบบจ่ายปุ๋ยถูกออกแบบให้ควบคุมปริมาณปุ๋ยโดยการทำงานระบบแบบเกลียวทำให้อัตราการฝังปุ๋ยสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงได้ผลผลิตเต็มที่