• ปัญญาประดิษฐ์จักรกล 042-219578, 081-768-5294, 085-851-6024